ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 14:23
ލެވަލޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ
ލެވަލޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ބަޔާ ލެވަކޫސަން
ފައިސާ ހޯދަން ލެވަކޫސަންއިން މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު ވިއްކާލަންޖެހޭނެ
 
އެކަކު ވިއްކާލައިގެން ދެތިން ކުޅުންތެރިން ގެނެވޭނެ: ސީއީއޯ

އަންނަ ސީޒަނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު ވިއްކާލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން ލެވަކޫސަންއިން ބުނެފި އެވެ.

އެކުލަބުގެ ސީއީއޯ ފެނާންޑޯ ކަރޯ ވިދާޅުވީ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތު ހުންނަ ގޮތުން ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ވެސް ކުޅުންތެރިން ވިއްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

"އެކަކު ވިއްކާލީމަ އަހަރުމެންނަށް އިތުރަށް ދެތިން ކުޅުންތެރިން ގެނެވޭނެ. ކޮންމެ ސީޒަނެއް ފަށާއިރު ވެސް ޓީމުގައި ހުންނަ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިއަކު ވިއްކާލަންޖެހޭ. ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހަރުމެންނަށް ލިބުނަސް މި ސީޒަނަށް ފަހު ވެސް އެފަދައިން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ،"
ކަރޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލެވަކޫސަންގައި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެބަތިއްބެވެ. އަދި ވިއްކާލަން ނިންމައިފިނަމަ މި ކުޅުންތެރިންގެ އަގު ވެސް އަރާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ރޮބަޓް އެންޑްރިޗާއި ފްލޮރައިން ވިޒް އާއި ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ފޯވަޑް ޕެޓްރިކް ޝިކް އާއި އާޖެންޓީނާގެ ޕަލާސިއޯސް ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

ބަޔާން ލެވަކޫސަން މިސީޒަނުގައި ބަލިނުވެ ޖަރުމަނުގެ ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯގެ ޑިމާންޑް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. އޭނާ ގެންދަން ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ތައްޔާރަށް ތިބި ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ލެވަކޫސަންގައި މަޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް