ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 05:04
ލެވަލޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ
ލެވަލޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި އުފުލާލަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
ބުންޑަސްލީގާ
ކޮންކަހަލަ ކާމިޔާބީއެއް، 120 އަހަރު ފަހުން ލެވަކޫސަން ތަށި ހޯދައިފި
 
މިއީ ވަރަށް ހާއްސަ ކާމިޔާބީއެއް: ކޯޗު އަލޮންސޯ

ކުލަބުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔާން ލެވަކޫސަން ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިއީ އެކުލަބުގެ 120 އަހަރުގެ ތާރީހުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީވެސްމެ އެވެ. ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން ވިދިވިދިގެން 11 އަހަރު ވަންދެން ހޯދި ތަށި އެ ޓީމު އަތުން ޖަހައިގަތީ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ލެވަކޫސަންގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޒަވީ އަލޮންސޯ އެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ބަލިނުވެ މި ތަށީ ހޯދި ފުރަތަމަ ކޯޗަށެވެ. ބަލިނުވެ ލެވަކޫސަން ގޮވައިގެން އޭނާ ކުރިއަށްދާތާ މިހާރު 43 މެޗުވެއްޖެ އެވެ.

މި ތަށި ލެވަކޫސަން އަށް ލިބުމާއެކު އުފާފާޅު ކުރަން 170000 މީހުންނަށް ކުޑަކުޑަ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ. އަދި މިވަގުތު އެ ސިޓީގައި އޮތީ އުފާފާޅު ކުރުމުގެ ހަފުލާތަކެކެވެ.

ލެވަލޫސަންގެ ކޯޗު އަލޮންސޯ ތަށި އުފުލާލަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް
މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް މި ކުލަބަށް. 120 އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުންޑަސް ލީގާ ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކާމިޔާބީއެއް. ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފި މިތަށި ހޯދަން. އަހަރެން އެމީހުންނާމެދު ފަހުރުވެރިވަން. ފުރަތަމަ ތައްޓަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށްވާނެ. ލެވަކޫސަންގެ ތާރީހުގައި އަހަރެން ހިމެނުމުން މިހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައި
އަލޮންސޯ

އޭނާ ބުނީ ސީޒަން ފެށުނުއިރު މިއީ އެކަކު ވެސް އުއްމީދުކުރާނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ. ހުދު އޭނާ އާއި ކުޅުންތެރިން ވެސް އެފަދަ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ.

އަލޮންސޯ އަކީ އަންނަ ސީޒަނަށް އެންމެ ގިނަ ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވި ކޯޗެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށް ލެވަކޫސަންގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް މިނިންމުންވީ ވަރަށް ހައިރާންކުރުވަނިވި ނިންމުމަކަށެވެ. ސަބަބަކަށްވީ ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ދެ ކުލަބަކުން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

ލެވަލޫސަންގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅު ކުރަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް
ލެވަލޫސަންގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުގައި ތޮއްޖެހިފައި. މިއީ 120 އަހަރުން ލިބުނު ފުރަތަމަ ތަށި - ޑެއިލީ މެއިލް
ލެވަލޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް