ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 17:16
ކޮންޓެއިނަރ އުފުލާ އާގުބޯޓެއް -
ކޮންޓެއިނަރ އުފުލާ އާގުބޯޓެއް -
އިސްރާއީލްގެ ބޯޓެއް ހިފެހެއްޓުން
އިސްރާއީލުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އާގު ބޯޓެއް އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިފަހައްޓައިފި
 
އީރާނުން ބުނީ ބޯޓް ހިފެހެއްޓީ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގަމުންދާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ދަށުން ކަމަށް

އިސްރާއީލުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ކޮންޓެއިނަރު އުފުލާ ބޮޑު އާގު ބޯޓެއް އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ކައިރިން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

އީރާނުގެ އިސްލާމިކް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯ (އައިއާރްޖީސީ) އިން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ކޮންޓެއިނަރު ބޯޓެއް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ކައިރިން ހިފެހެއްޓިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެމްއެސްސީ އެރީޒް ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު އައިއާރްޖީސީގެ މެރިން ޔުނިޓުން ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ހެލިބޯންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށް އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ އިރްނާއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕޯޗުގީޒުންގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ މި އުޅަނދު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ އީރާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާ ދިމާލަށް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްރާއީލުގެ ޗެނަލް 14 އާއި ޓައިމްސް އޮފް އިސްރާއީލުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަތުލައިގަތް އުޅަނދަކީ އިސްރާއީލުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޔަލް އޮފަރގެ ޒޮޑިއަކް މެރިޓައިމް ޝިޕިން ކުންފުނީގެ ބޯޓެކެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެރިޓައިމް ޓްރޭޑް އޮޕަރޭޝަންސް (ޔޫކޭއެމްޓީއޯ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ސަރަހައްދުން އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި އުޅަނދުފަހަރުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޓްރާންސިޓްކޮށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނަމަ ޔޫކޭއެމްޓީއޯއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި މިވަނީ ސީރިއާގައި ހުންނަ އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އީރާނުން އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ދިމިޝްގުގައި ހުންނަ އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިން ހަމަލާގައި 13 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ ހަތް އަސްކަރީ އެޑްވައިޒަރުން ވެސް ހިމެނޭ އިރު، އީރާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް އެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސީރިއާ އާއި ލުބުނާނުގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯ (އައިއާރްޖީސީ)ގެ ސީނިއާ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ރިޒާ ޒަހެދީ އާއި އޭނާގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް ހާދީ ހާދީ ހައްޖު ރަހެމީ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ހަމަލާއަށްފަހު އީރާނާއި އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ވެރިން ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައި ވާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ބަދަލުހިފުމުގެ ހަމަލާ 48 ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފިތުރު އީދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އީރާނުގެ އެންމެ މަތީ ލީޑަރު އާޔަތުالله އަލީ ޚާމަނާއީ ވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ އިންޒާރު އާކުރައްވައި އެ ހަމަލާގެ އަދަބު އިޒްރޭލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގައި ޔަހޫދީ ސަރުކާރުން ހެދީ ގޯހެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދަބު ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަވާބުގައި އިސްރާއީލުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިސްރާއީލް ކާޓްޒް ވިދާޅުވީ އީރާނުން ދީފާނެ ހަމަލާ އަކަށް އެގައުމު އޮތީހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ތައްޔާރަށް ކަމަށާ ހަމަލާދީފިނަމަ ތެލްއަވީވްއިން ރައްދު ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި