ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 05:35
އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީއެންސީ
އިންޑިއާ ސިފައިން
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
10 މެއިގައި ފަހު ބެޗް ފުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ދެވަނަ ބެޗްގެ ސިފައިން ފުރި ތާރީހުވެސް ރައީސަށް އޮޅިވަޑައިގެންނެވި

ރާއްޖޭގައި ތިބިކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން 2 ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ތިބި ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްކޫލްތައް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ދޫނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނުމަށްފަހު އައްޑޫ ހައިސްލޫގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބެއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޔަގީން ނުވެ ހުންނަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކީގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަޝްވަރާކުރަން ފެށުނު ކަމަށާއި، މިހާރު މަސައްކަތް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަކީ ދެފަރާތުން މަޝްވަރާ ފެށި ޓައިމްޓޭބަލް ހެދި 3 ބެޗަށް 3 ޕްލެޓްފޯމްގައި ތިބި ސިފައިން ފައިބާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ޓީމް ފައިބާފައިވާ ކަމަށާއި، 9 އެޕްރީލް ގައި ދެވަނަ ޕްލެޓްފޯމްގައި ތިބި ސިފައިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ބެޗްގެ ސިފައިން ދިޔަކަމަށް ރައީސްއަށް އޮޅިވަޑައިގެން ވިދާޅުވެވުނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އަދި ޔަގީންކަމެއް ނެތް ގޮތަށް ސިފައިން ދިޔައީ 9 އެޕްރީލްގައި ކަމަށް ފަހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ 3 ޕްލެޓްފޯމްގެ ތެރެއިން 2 ޕްލެޓްފޯމްގައި ތިބި މީހުން ގޮސްފި ކަމަށާއި، 10 މެއިގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ބާކީ ތިބި ސިފައިން ވެސް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވައުދު ފުދުނީ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވައުދު ފުދުނީ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބިކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ 90 ވަރަކަށް ސިފައިންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެކިފަހަރު މަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ބާކީ ސިފައިންގެ އަދަދު ނޭނގެނީސް އަދި އެ ސިފައިންނަށް ވީގޮތެއް ނޭނގެނީސް ރައީސްގެ މި ވައުދު ފުދުނުކަމަށް ނުބުނެވޭނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މިނިވަންކަން ޔަގީންކުރަން އެތަކެއް ކަމެއް ކުރަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް