ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 18:03
ފްރާންސުން މިއިންޒާރު ދީފައިވަނީ އިރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދީފާނެކަމުގެ ބިރުއޮތުމުން
ފްރާންސުން މިއިންޒާރު ދީފައިވަނީ އިރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދީފާނެކަމުގެ ބިރުއޮތުމުން
ރޮއިޓާސް
ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުން
އީރާން، ލުބުނާން، އިސްރާއީލް އަދި ފަލަސްތީނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ނިރުބަވެރި ސިޙްޔޫނީން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާއިން 33،634 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނު މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައި

އީރާން، ލުބުނާން، އިސްރާއީލް އަދި ފަލަސްތީނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޭއެފްޕީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އީރާނާއި ލުބްނާނާއި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސީރިއާގައި ހުންނަ އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ދެ ޖެނެރަލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ޝަހީދުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން، މެދުއިރުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާއިރު، އީރާނުން ވަނީ އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސްޓެފަން ސެޖޯން ވެސް ވަނީ އީރާނުގައި ތިބި ފަރަންސޭސި ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ނެރުމަށާއި ފްރާންސްގެ ސިވިލް ސާވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަށް މިޝަންތަކުގައި ނުފޮނުވުމަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހަމާސް އިން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އިސްރާއީލުން ދަނީ ޣައްޒާއަށް ބޮން އަޅަމުންނެވެ. އަދި ސީރިއާ އާއި ލުބްނާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އީރާނުގެ ސިފައިންނާއި ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ވެސް ހަމަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

ޣައްޒާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުނީއްސުރެ އިޒްރޭލުން ވަނީ ލުބުނާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އީރާނަށް ތާއީދުކުރާ ހިޒްބުالله ޖަމާއަތާ އެކު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ސިޙްޔޫނީން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ މި ހަމަލާތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ޝަހީދު ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

ނިރުބަވެރި ސިޙްޔޫނީން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާއިން 33،634 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނުގެ މީހުން ޝަހީދު ވެފައިވާއިރު، 76،214 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް