ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 04:43
ހެރީކޭންގެ ތިން ކުދިން ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި
ހެރީކޭންގެ ތިން ކުދިން ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި
ގޫގުލް
ހެރީކޭން
ހެރީކޭން ދިޔައީ ފުރައިގެން، ދަރިން އެކްސިޑެންޓްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި
 
ކޭން އަށް މި ހަބަރު ލިބުނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިޔަ ފަހުން

އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީކޭން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އާސެނަލްއާ ކުޅެން ފުރި ދުވަހު އޭނާގެ ތިން ކުދިން އެކްސިޑެންޓްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްނުވެ ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ. ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނަނީ މިއުނިކްގެ ޝާފްޓްލާންގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެއިރު ކޭންވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ލަންޑަނުގައި އޮތް މެޗަށް ޓީމާއެކު ފުރާފަ އެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ކާރާއި ވޭންގައި ތިބި މީހުން އެންމެ ކައިރި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އެމްބިއުލާންސް އާއި ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ކަމަށެވެ.

ހެރީކޭންގެ ކުދިން އެކްސިޑެންޓްވިއިރު ތިބި ވޭނާއި އެސަރަހައްދު އޮތްގޮތް - ގޫގުލް

ކޭންގެ ތިން ކުދިން ތިބި ވޭން އެކްސިޑެންޓްވީ އެއް މަގުން އަނެއް މަގަށް ނުކުންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި 20 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ދުއްވަން އިން ކާރެއްގައި ޖެހިފަ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އެހެން ކާރަކަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުންލިބިފަ އެވެ. އަދި ތިން ވެހިކަލުން ޖުމުލަ އަށް މީހަކު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދީފަ އެވެ.

ވޭން އެކްސިޑެންޓްވިއިރު އޭގައި ތިބީ ކޭންގެ ތިން ކުދިންނަކީ ތިން އަހަރުގެ ލުއިސް އާއި ފަސް އަހަރުގެ ވިވިއޭން އާއި ހަތް އަހަރުގެ އިވީ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ކޭން އަށް ލިބުނު ކުއްޖާ ހެންރީ މި އެކްސިޑެންޓްވިއިރުވީ މަންމަގާތުގައި ގޭގަ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގެ ހަބަރު ކޭން އަށް ދިނީ އެރޭ އިރާކޮޅު ކަމަށް ވެސް ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ބަޔާންއަށް ބަދަލުވި ފޯވަޑް ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އާސެނލް ކޮޅަށް ގޯޅު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް