ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 05:31
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓުޗެލްގެ ރުޅިގަނޑު ރެފްރީ އަށް!
 
ޓުޗެލް ބުނީ، އެންމެ ބޮޑަށް ރުޅި އަންނަން ޖެހުނީ ދަނޑު މަތީގައި ރެފްރީ ދިން ޖަވާބުން ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކާއި، އާސެނަލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ރެފްރީ އަށް ބަޔާންގެ ކޯޗު، ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ބަޔާނަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ އެޕީލްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުގެ ރެފްރީ ޕެނަލްޓީއެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެ މެޗަށް ފަހު އޮތްް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ބުނީ، އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިޔެެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުނު ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނަލްޓީއެއް ދޭން ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޙާލަތުގައި ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ދީފައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް ޓުޗެލް ބުނީ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ.

ޓުޗެލް ބުނީ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ޙާލަތެއްކަން އޭނާ އަށް ވެސް އިނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޯޅަ އަތުގައި ޖެހުނު ވަގުތު، އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން ބޯޅަ ބިން މައްޗަށް ދޫކޮށްލި ކަމަށާއި، އެއާއެކު ރެފްރީ ކަށިގަނޑު ފުމުނު ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ޑިފެންޑަރު އޭނާގެ އަތުން ބޯޅަ ނެގި ކަމަށް ވެސް ޓުޗެލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓުޗެލް ބުނީ، އެންމެ ބޮޑަށް ރުޅި އަންނަން ޖެހުނީ ދަނޑު މަތީގައި ރެފްރީ ދިން ޖަވާބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ގާތު ރެފްރީ ބުނެފައި ވަނީ އެއީ، "ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގޯހެއް " ކަމަށް ޓުޗެލް ބުންޏެވެ. އަދި އެއީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޕެނަލްޓީ ދޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރެފްރީ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޓުޗެލް ބުންޏެވެ. ޓުޗެލް ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ޖަވާބެކެވެ. އެގޮތުން "ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގޯހަކަށް' ނުވަތަ "ބޮޑު މީހެއްގެ ގޯހަކަސް"، ރުޅި އަންނަން ޖެހެނީ، އެއީ ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ނިންމި ގޯސް ނިންމުމަކަށް ވާތީ ކަމަށް ޓުޗެލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގުގެ ކުޅުން އޮންނާނީ ބަޔާންގެ ދަނޑުގަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބޭނީ އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް