ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 08:04
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ފަހަތުން އަރައި އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް، އިންޓަ އިން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް
 
މެޗުން މޮޅުވެ އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 31 މެޗުން 82 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އުދިނޭޒީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އިންޓަ މިލާނުން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އުދިނޭޒީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ 2-1 އިންނެވެ. އެއީ މެޗުގައި އުދިނޭޒީން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އުދިނޭޒީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލަޒާ ސަމާޒިޗް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރޮބާޓޯ ޕެރޭރާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޓަ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. އިންޓަ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ހަކަން ޗަނޮނޮގްލޫ އެވެ. މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަަހައިގެންނެވެ. އިންޓަ އަށް އެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޑޭވިޑް ފަރަޓެސީ އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 31 މެޗުން 82 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އޭސީ މިލާނަށް ލިބެނީ 68 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް