ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 10:00
ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -ފައިލް ފޮޓޯ
ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަދުރު ބަހަން ފެށުން
ސައޫދީއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބަހަން ފަށައިފި
 
މި އަހަރު ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 55 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާ ކޮށްފައިވޭ
 
ކަދުރާ ހަވާލުވާ މީހެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަންޖެހޭ
 
ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް 1 ޕަކެޓް ކަދުރު ދޫކުރާނެ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަދުރު ބަހަނީ 8 އޭޕްރީލްވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 09 އޭޕްރީލްވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00ން 3:00ށް ކަމަށެވެ. އަދި 14 އޭޕްރިލްވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 18 އޭޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00ން 3:00ށް ކަދުރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 23 އޭޕްރީލްވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 އޭޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30ން 12:00ށް ކަދުރު ދޫކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެއާއި، ވިލިމާލޭ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަދުރު ބަހަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް 1 ޕަކެޓް ކަދުރު ދޫކުރަނީ، ކަދުރާ ހަވާލުވާ މީހެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް ކަދުރު ހަދިޔާކުރަނީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށެވެ. މި އަހަރު ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ 55 ޓަނުގެ ކަދުރެއެވެ. އެއީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރާއި، ސައޫދީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަދިޔާކުރި ފަސް ޓަނުގެ ކަދުރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް