ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 08:58
އަލް އިއްތިހާދަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކަރީމް ބެންޒެމާ
އަލް އިއްތިހާދަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކަރީމް ބެންޒެމާ
ރޮއިޓާސް
ކަރީމް ބެންޒެމާ
ލަނޑު ނުޖެހެނީ އެހެން ކުޅުންތެރިން އެހީތެރިނުވާތީވެ: ބެންޒެމާ
 
އޭނާ ބުނަނީ އެކަނި މެޗެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް

އޭނާ އަށް ލަނޑު ނުޖެހެނީ އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭތީ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވަޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ ބުނެފި އެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މިހެން ބުނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން އޭނާ ގޯލެއް ޖަހާފައިވާތީވެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވާން ފެށުމުންނެވެ.

އަހަރެން އެކަނި މެޗެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަރެންނަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ. މުޅި ޓީމުގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭނެމަ އަހަރެން އެކަނި ކުރާނެ ކަމެއްނެތް
ބެންޒެމާ

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ބެންޒެމާ ބުނީ އޭނާ އަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖެހި ބެންޒެމާއެއްނޫން ކަމަށެވެ.

ސަބަބަކީ މިހާރު މި ކުޅެނީ އެ ފުޓްބޯޅަ އެއްނޫން. މިހާރު މިއީ އެ ޓީމެއް ވެސް ނޫން. މިހާރު އެކުގައި ތިބީ އެ ކުޅުންތެރިންނެއް ވެސް ނޫން. އަހަރެންނަށް ދަނޑުމަތީގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ. އަހަރެން އެކަނި މެޗަކުން މޮޅެއް ނުވާނެ. މިއީ ސައޫދީގައި އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން. އަހަރެން މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ މި ސީޒަން ރަނގަޅަށް ނިންމަން
ބެންޒެމާ

އޭނާ އަށް މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވަނީ 20 މެޗުން އެންމެ ނުވަ ގޯލެވެ. ބެންޒެމާ އަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މާހައުލަށް ފިޓްނޫން ކަމަށް ބުނެ އެނބުރި ޔޫރަޕަށް ދާން ޑިސެމްބަރު މަހު ހުށަހެޅި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު އޭނާ އަށް ޖެހުނީ އިއްތިހާދަށް ކުޅެން މަޑުކުރާށެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭނާ ފެންނާނީ ސައޫދީ ލީގުންތޯ އެހުމުން ބެންޒެމާ ބުނީ އެކަކަށް ވެސް ކުރިމަގުގައި ކަންކަން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ވިސްނުން ހުރީ އިއްތިހާދާއެކު ސީޒަން ނިންމަން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް