ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:25
ޓޮޓެންހަމް އަދި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓޮޓެންހަމް އަދި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ވެސްޓް ހޭމް ކައިރިން ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު
 
މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނަ މަގާމުގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާއި، ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ޓޮޓެންހަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ވެސްޓް ހޭމުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރެނާން ޖޯންސަން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޓިމޯ ވާނާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓް ހޭމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ޖަރޫޑް ބޮވެން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ، ކާޓް ޒޫމާ އެވެ.

މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 30 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ވެސްޓް ހޭމަށް ލިބެނީ 45 ޕޮއިންޓެވެ. އެ ޓީމު އޮތީ ހަތް ވަނައިގަ އެވެ. ހަ ވަނައިގައި އޮތީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް