ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 05:40
ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮޑްރީގޯ
ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮޑްރީގޯ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރޮޑްރީގޯގެ ދެ ލަނޑުން ރެއާލަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް
 
މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގައި ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ރޮޑްރީގޯ އެވެ. އެއީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑާއި، މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ރޮޑްރީގޯ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ބްރަހިމް ޑިއާޒް އެވެ. ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޖޫޑް ބެލިންހަމް އެވެ.

މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 30 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 67 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް