ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 05:35
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިލާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިލާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އޭސީ މިލާނުން ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި
 
މިލާން އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 65 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފިއޮރެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، އޭސީ މިލާން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފިއޮރެންޓީނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އޭސީ މިލާނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް މިލާނުންނެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރުބެން ލޮފްޓުސް ޗީކް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ރަފައެލް ލިއާއޯ އެވެ. މިލާނުން ލަނޑު ޖެހިތާ ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ފިއޮރެންޓީނާ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އަލްފްރެޑް ޑުންކަން އެވެ. މެޗުން މިލާން މޮޅު ކޮށްދިނީ ލިއާއޯ އެވެ.

މޮޅާއެކު މިލާން އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 65 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. މިލާން އަތުން ބަލިވި ފިއޮރެންޓީނާ އޮތީ 29 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކު 10 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް