ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 17:36
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިޔަށްދަނީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި
 
ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދާނީ މި ދެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނީ ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދާ މާދަމާ އިންތިހާބީ މައި މަރުކަޒު ދަރުބާރުގޭގައި ކަމަށެވެ. ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދާނީ މި ދެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މާދަމާ ރޭގެ މެންދަމު 12:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އީސީ އިން ބުނީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަލުގައި ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަން ދާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް ބަދަލުގައި ދާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކެންޑިޑޭޓު ސޮއިކޮށްފައިވާ ސިޓީއަކާ އެކު ކެންޑިޑޭޓުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީގައި ސޮއިކުރަން ދާ މީހާ، އެމީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލު ގެންދަންޖެހެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 93 ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ 369 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ 43 އަންހެންނާއި 326 ފިރިހެންނެވެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނާނީ އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް