ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:52
ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން
ވީއޭއެމް
ވީއޭއެމް
ވީއޭއެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ
 
މި ޖަލްސާގައި، 2023 ވަނަ އަހަރު ވީއޭއެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން އޮންނާނެ

ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 22:45 ގައި ސޮލައިޓް ރެސްޓޯރެންޓުގަ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި، 2023 ވަނަ އަހަރު ވީއޭއެމްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާއިރު، ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައި، ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެމްބަރުން ވެސް އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) އެވެ. ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ލަތީފް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ، ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށެވެ.

އެ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ އެހެން މަގާމުތަކަށް ވެސް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ސީނިއާ ނައިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ސާޖިދު (ބޮޑު ކާއްޓެ) ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ވޮލީބޯޅައިގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރީ އަލީ ލަތީފް އެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް އިދާރީގެ މަގާމަށް އިއްޒަތު ވަހީދު، އަންހެން ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އާއިދާ އަބްދުލް ހަކީމް އިންތިޚާބު ކުރި އެވެ. ހަމައެހެންމެ، ހިންގާ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންގެ މަގާމަށް ފަތުހުﷲ ވަހީދު (ފައްލޯ)ގެ އިތުރުން، ސޮފްވާން އަޙުމަދު، ޝިޔާމް އަލީ އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީ އަންހެން މެމްބަރުގެ މަގާމަށް އައިޝަތު ފަތީނަތު ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް