ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:11
މެޗަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ފަހު ވަގުތު ޖަރުމަނުން ނެދަލެންޑްސް ވެސް ބަލިކޮށްފި
 
ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފޯމެއް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަރުމަނުން މި ވަނީ މި ފަހަރު ކުޅުނު ދެ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް ޖަރުމަނު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ސްކޮޓްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖޮއީ ވީރްމަން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެމްޕިސް ޑިޕާއީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ، ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޖަމާލް މުސިއާލާ ތަނަވަަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި މެކްސިމިލިއަން މިޓެލްސްޓަޑް އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެސް ޖަރުމަނުން ވަނީ މެޗުން މޮޅުވުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ޖަރުމަނުން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗުގެ ފަހު 10 މިނެޓުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ނިކޮލަސް ފުލްކްރަގް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޓޯނީ ކްރޫސް އެވެ.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ރަނގަޅު ފޯމެއް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަރުމަނުން މި ވަނީ މި ފަހަރު ކުޅުނު ދެ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް