ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 16:13
ގަބްރިއެލް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނޭމާއާއެކު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ގަބްރިއެލް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނޭމާއާއެކު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒިލް
50ގެ ތެރެއިން 13 ކުޅުންތެރިން ތިބީ އަނިޔާގައި: ބްރެޒިލް ކޯޗު
 
މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނެތުމުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ވިދުން ގަދަ: ކޯޗު

ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތަކަށް ނެގި 50 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން 13 ކުޅުންތެރިއަކު ތިބީ އަނިޔާވެފައި ކަމަށް ކޯޗު ޑޮރިވޯލް ޖޫނިއާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސްޕޭނާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެކަން އެންމެ ފަހުން ޔަގީންވި ކުޅުންތެރިއަކީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރޯ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޓީމަށް ނެގީ ޕޯޓޯގެ ޕެޕޭ އެވެ. މިއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ގައުމީ ޓީމަށް ނެގި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ.

މިހާތަނަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ ކީޕަރުން ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލްގެ އަލިސަން ބެކާ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކީޕަރު އެޑަސަން އާއި އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ގަބްރިއަލް މާޓިނެއްލީ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ޑިފެންޑަރު މާކިއުނޯސް އެވެ.

ކޯޗު ބުނީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އަނިޔާވި ނަމަވެސް ބްރެޒިލުން ވާދަވެރި ޓީމެއް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ.

"މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބީ އަނިޔާގައި. އެއީ ލިބުނު ދެރައެއް. އެކަމަކު އަހަރެން އުއްމީދު ކުރަނީ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބޭ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާނެ ކަމަށް،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މުހިންމު ދެ ކީޕަރުންނަށް އަނިޔާވުމުން ޓީމަށް ނަގާފައިވަނީ ވަސްކޮޑަމާގެ ކީޕަރު ލިއޯ ޖާރިމް އާއި ފްލެމިންގޯގެ ޑިފެންޑަރު ފަބްރިކޯ ބްރޫނޯ އާއި ޕޯޓޯގެ ފޯވަޑް ގަލެންކޯ އެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ދަނީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަމުން ކަމަށް ވެސް ކޯޗު ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލޮލުގައި އަޅައިގެންފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ފޯވަޑް އެންރިކް އެވެ. އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސިން ކޮޅަށް ގޯލުޖަހައި ޓީމު މޮޅުކޮށްދީފަ އެވެ. މިހެންވެ މިރޭ ސްޕޭނާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ 11ގައި އޭނާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް