ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:02
ޕޮލެންޑް އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕޮލެންޑް އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް
ފްރާންސްގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ: އެމްބާޕޭ
 
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ޓީމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެނގޭނެ: އެމްބާޕޭ

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓިމު މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕަށް ފަހު ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެ މެޗަކުން މޮޅުވެފައިވާތީ އެވެ. އަދި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ބަލިވުމުންނެވެ.

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަކީ މުޅި ޓީމުގެ އަސްލު މަންޒަރު ފެންނަ ހަމައެކަނި ކަމެއްނޫން. އެކަމަކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ޓީމުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެނގޭނެ. ޓީމުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވޭނެ. އަހަރުމެން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު ކުރަން. މިހާރު މި ކުޅޭ ގޮތަށް ކުޅޭނަމަ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި އަހަރުމެންނަށް ކާމިޔާބު ލިބުން ދުރުވާނެ
އެމްބާޕޭ

އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ ފްރާންސްގެ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ބަދަލުވިޔަސް ޓީމުގެ ސްޓައިލް ބަދަލުނުވާ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ އެއް ކޯޗަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކާމިޔާބު ހޯދަން ފަސޭހަވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުގައި އަހަރުމެން މިވަނީ ފްރާންސްގެ އަތުން ބަލިވެފައި. އެކަމަކު ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި އަހަރުމެން އެމީހުން އަތުން ބަލިނުވޭ. އެކަމަކު މިއީ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް އޮންނާނެ ކަންކަމެއްނޫން. މިހެންވީމާ ސީރިއަސްވާން އެބަޖެހޭ މިހާރު މިނުކުންނަ ނަތީޖާތަކާމެދު،
އެމްބާޕޭ

ފްރާންސަކީ މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނަ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި ފައިނަލް ކުޅުނު ޓީމެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ނަތީޖާތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް