ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:43
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ނާގަލްސްމަންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ޖަރުމަނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ޖަރުމަނާއެކު ނާގަލްސަން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޖަރުމަނު ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ، ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖަރުމަނު ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ނާގަލްސްމަން ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ހަންސީ ފްލިކް ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. ޖަރުމަނާއެކު ނާގަލްސްމަން ސޮއި ކުރީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖަރުމަނު ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނާގަލްސްމަންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެ ފެޑެރޭޝަނުން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތައްކޮށް، ވާހަކަ ދެކެވެން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، އުންމީދު ކުރަނީ ވީއެންމެ އަވަހަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ނާގަލްސްމަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ނިންމުމަށް ފުރިހަމަ އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން ނާގަލްސްމަން ވަނީ، ބައެއް ކުލަބުތަކުގެ ފަރާތުން އޭނާ އަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ނާގަލްސްމަން ބުނީ މިވަގުތު އޭނާ އަށް އެންމެ މުހިންމީ ޖަރުމަނާއެކު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ވަރުގަދަޔަށް ތައްޔާރުވުން ކަމަށެވެ. ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން އަންނަނީ އަލުން އެ ކުލަބަށް ނާގަލްސްމަން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނާގަލްސްމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޖަރުމަނުން ކުޅުނީ އެންމެ ފަސް މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އަނެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް