ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 12:56
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް
ޓްރިޕްއެޑްވައިޒަރ
ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސް
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީއިން ރާއްޖެ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ
 
އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުން ލިބޭ މިފަދަ އެވޯޑްތަކަކީ ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މުހިންމު އެވޯޑްތަކެއް ކަމަށް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީއިން ރާއްޖެ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.

ޑަބްލިއުޓީއޭ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީއިން ރާއްޖެ ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ޓުއަރިސްޓް ބޯޑް

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ އެޑްވެންޗާ ޓުއަރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ކްރޫޒް ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ގްރީން ޑެސްޓިނޭޝަން

• އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިންގ ވެޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން

1993 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދެމުން އަންނަ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑެވެ. އެ އެވޯޑަށް ރާއްޖެ ނޮމިނޭޓްވުމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުން ލިބޭ މިފަދަ އެވޯޑްތަކަކީ ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މުހިންމު އެވޯޑްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ އެވޯޑްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތަފާތުކަން ހާމަވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް