ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 21:18
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
އެމްޕީއެލް
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް އާމްދަނީ ދަށަށް
 
މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނީ 208 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފްއަގު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 4 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 4.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 30 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްފައެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 297 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 208 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ. މިއީ 89 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަށްވުމެކެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، އިންޑިއާ،  ޔޫ.އޭ.އީ، ޗައިނާ އަދި ސިންގަޕޯރ އެވެ. އޮމާން އިން 657 މިލިއަން މުދާ އެތެރެކޮށްފަިވާއިރު، އިންޑިއާ އިން 606 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫ.އޭ.އީ އިން 579 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޗައިނާ އިން 578 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައި ވާއިރު، ސިންގަޕޯ އިން 403 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

2024 ފެބްރުއަރީ މަހު ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 1,022,051.96 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް