ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:26
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިލާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިލާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ވެރޯނާ ބަލިކޮށް، އޭސީ މިލާަން ދެ ވަނައިގައި
 
މޮޅާއެކު މިލާން ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ވެރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އޭސީ މިލާން ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެރޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން މިނެޓަކަށް ވެފައި ބަނިކޮށް، މިލާން އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ތިއޯ ހެނާންޑޭޒް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެރޯނާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޓިޖާނީ ނޮސްލިން އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިލާންގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ސަމުއެލް ޗުކުވޭޒީ އެވެ.

މޮޅާއެކު މިލާން ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބެނީ 59 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެއީ ލީގުގައި ޖެނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުންނެވެ. އެއް ވަނައިގައި އިންޓަ މިލާން އޮތީ 76 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް