ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 15:45
ޗިކަން ސްޕްރިންގް ރޯލް
ޗިކަން ސްޕްރިންގް ރޯލް
ފްލެވަރސް އޮފް މައި ކިޗެން
ބަދިގެ 1445
ޗިކަން ސްޕްރިންގް ރޯލް
 
މަސްދަޅުގައި ވެސް މި ރޯލްސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ސަމުސާ ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް
 • 250ގމ ކުކުޅު ( ބޯންލެސް)
 • 1 ސަމުސާ ގްރީން ޗިލީ ޕޭސްޓް
 • 1 ސަމުސާ ލޮނު
 • 1/2 1 ޖޯޑު ފެން
 • 2 ސަމުސާ ތެޔޮ
 • 1 ފިޔާ
 • 1 ކެރޮޓް
 • ކެބެޖް
 • 1 ސަމުސާ އަސޭ މިރުސް
 • 1 ސަމުސާ ޗިލީ ޕައުޑަރ
 • އޮރިގާނޯ (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް
 • 1 ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކުޑަތެޔޮ ފޮދެއްގައި ޖިންޖަރ ގާލިކް ޕޭސްޓް، ކުކުޅު، ގްރީން ޗިލީ ޕޭސްޓް އަޅައިގެން ކުޑަކޮށް ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފެން އަޅައިގެން 8 މިނިޓް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅު މަޑުވުމުން މިކްސަރުން މުގުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައެއްގައި ފިޔާ، ކެރެޓް، ކެބެޖް، އަސޭމިރުސް، އަދި ކުރިން ފުނޑާލި ކުކުޅު މަސް، އޮރިގާނޯ، ސޯޔާސޯސް، ޓޮމާޓޯ ސޯސް، ޗިލީ ޕައުޑަރ އެޅުމަށްފަހު ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ. ދެން ކެބެޖް ކޮޅު މަޑުވަންދެން އިރުކޮޅަކު ހަނާކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ފުށްމޮޑެފަ ކުދިކުދިކޮން ގުޅަ ޖަހާށެވެ. ކޮންމެ ގުޅައެއްރޮށި ދަމާހެން ދަމާލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް އެއްފުށް ފިހެލާށެވެ. ދެންރޮށީގެ އެއްކައިރިއަށް، ދިގަށްވާގޮތަށް މަސްކޮޅެއް އަޅާލުމަށްފަހު ދެއަރިމަތިން މަޅާލާފަ ރޯލް ކޮށްލުމަށްފަހު، ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް