ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 12:00
އަލުވި ޗީޒް ޕޭންކޭކް
އަލުވި ޗީޒް ޕޭންކޭކް
ހައު ޓޭސްޓީ
ބަދިގެ 1445
އަލުވި ޗީޒް ޕޭންކޭކް
 
އަލުވި ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް މި ރެސިޕީ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 2 އަލުވި (ފެނުކައްކާފައި)
  • 3/4 ޖޯޑު ފުށް
  • 1 ސަމްސާ ހަކުރު
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  • އަސޭމިރުސް
  • މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފައި ހުރި އަލުވީގެ ތެރެއަށް ފުށް، ހަކުރު، އަސޭމިރުސް އަދި ލޮނު އަޅައިގެން މޮޑެލާށެވެ. ދެން 4 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަވަރަށް ގުޅަ ފަތާ ކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ޗީޒް އަޅައިގެން ގުޅަަ ރީތިކޮށް މަސްރޮށި ހުންނަހެއް ޝޭޕް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއްގައި ފިހެލާށެވެ. ސޯސް އާއި ޖަހައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް