ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 21:57
ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް އައިކެއަރއާއި ސައިރިކްސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް އައިކެއަރއާއި ސައިރިކްސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ކޯސްތައް
ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް އައިކެއަރއާއި ސައިރިކްސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ކޯސްތައް، ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި، އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސްތައް ހިންގަން ފަށާނެ

ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމަށް އައިކެއަރއާއި ސައިރިކްސްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސައިރިކްސްގެ ދައިވަރުންނަށް އައިކެއަރގެ ކްލިނިކްތަކުން އިންޓަރންޝިޕް އަދި ސައިރިކްސް ކޮލެޖާއި އައިކެއާއި ގުޅިގެން ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ކޯސްތައް، ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި، އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޯސްތައް ހިންގަން ފަށާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި އައިކެއަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ޒާހިރެވެ. އަދި ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗެއަރމަން އަހުމަދު ޝަރީފެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭ ވަރުވާނެކަމަށް ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ބުނެއެވެ. އަދި ކޯސް ކިޔަވައި ދިނުމާއި ލައިސަންސް ލިބި އައިކެއާ އަދި މި ދާއިރާގެ އެހެނިހެން ކްލިނިކްތަކުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހިދުމަތްކުރެވޭނެއެވެ. އައިކެއާރގެ އެމްޑީ ޑރ. ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އައިކެއަރ އިން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން އިތުރުވާވަރަކަށް ބޭރު މީހުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިން އެތަންތަނަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޯސް ނިމިގެން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް