ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:37
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަދި ގޯލު ކީޕަރު ރަޔާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަދި ގޯލު ކީޕަރު ރަޔާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާޓެޓާގެ ތައުރީފު އާސެނަލްގެ ކީޕަރު ރަޔާ އަށް!
 
އުނދަގޫ ދުވަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް، ރަޔާ ދައްކަމުން އައީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް ކަމަށް އާޓެޓާ ބުނި

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގޯލު ކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ އަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

މިފަދައިން އާޓެޓާ ވާހަކަ ދެއްކީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަަނަ ލެގުގައި ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް، އާސެނަލުން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދި މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ރަޔާ ވަނީ، ޕޯޓޯގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ޕެނަލްޓީގައި ރަޔާ ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ރަޔާ އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ރަޔާ އަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމުން އޭނާ އަރައިގަނެ ދައްކަމުން އަންނަނީ ތަފާތު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އާޓެޓާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެއީ ރަޔާ އަށް ޚާއްސަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ، ހުނަރުވެރި މޮޅު ގޯލު ކީޕަރެއް ކަމަށް ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބްރެންޓްފޯޑުގައި ހުރުމަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަޔާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 28 މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. އާސެނަލްގައި ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ރަޔާ އަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އޭނާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގަައި މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ރަޔާ ބުނެފައި ވަނީ އާސެނަލާއެކު އޮތް ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން، އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރަން ކަމަށެވެ. އާސެނަލް އިން ރަޔާ އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް