ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:33
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ފިއޮރެންޓީނާ ކައިރިން ރޯމާ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު
ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފިއޮރެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ފަހު ވަގުތު ރޯމާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިއޮރެންޓީނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އިން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރޯމާ އިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑިފެންޑަރު ލޫކާ ރެނިއެރީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ނިކޮލަސް ގޮންޒާލޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ރޯމާ އިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ހައުސެމް އޯއާ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ފިއޮރެންޓީނާގެ ރޮލާންޑޯ މަންޑްރަގޯރާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ ޓީމަށް ލީޑު ހޯދައިދީފަ އެވެ. މެޗުގައި ލީޑު ފުޅާ ކުރަން ފިއޮރެންޓީނާ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ، ކްރިސްޓިއާނޯ ބިރާގީ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ކާމިޔާބުވާ ގޮތެެއް ނުވި އެވެ. މެޗުން ރޯމާ ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ ޑިއޭގޯ ލޮރެންޓޭ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ.

މި ނަތީޖާ އާއެކު ރޯމާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 28 މެޗުން 48 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ފިއޮރެންޓީނާ އިން އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު އަށް ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް