ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:31
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއާޒް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑިއާޒް
ރޮއިޓާސް
ބްރާހިމް ޑިއާޒް
ޑިއާޒް ނިންމީ މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން
 
2021 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިންގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނު ފަހުން، ޑިއާޒް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އެއް މެޗު ކުޅެދީފައި

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރާހިމް ޑިއާޒް، ސީނިއާ ފެންވަރުގައި ކުޅޭނީ މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކަމަށް އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރަކީ ސްޕެއިންގެ މަލަގާ އަށް އުފަން ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ޓީމުތަކަށް ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަށް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުން ވެސް ޖާގަ ލިބިފަ އެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިންގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނު ފަހުން، ޑިއާޒް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އެއް މެޗު ކުޅެދީ، އެއް ލަނޑު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ.

މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ޑިއާޒް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާއިރު، މޮރޮކޯގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް، ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ، ޑިއާޒްގެ ބައްޕަ އަކީ މޮޮރޮކޯ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

ޑިއާޒް އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ، 2016 ވަނަ އަހަރު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ރެއާލްގައި ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އޭސީ މިލާާންގެ ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން، ރެއާލުން ވަނީ ޑިއާޒް އަނބުރާ ގެނެސްފަ އެވެ.

ޑިއާޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލަށް ކުޅެދިން 53 މެޗުގައި 10 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް