ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 17:31
އިންޑޮނީޝިޔާ ގެ ބަޓިކް އެއާގެ ބޯޓެއް
އިންޑޮނީޝިޔާ ގެ ބަޓިކް އެއާގެ ބޯޓެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕައިލެޓުން ނިދުން
ބަޓިކް އެއާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައިތިބި ދެ ޕައިލެޓުން ނިދި މައްސަލަ ބަލަނީ
 
މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ކަމެއްނުވެ ސަލާމަތުން ބޯޓުވަނީ ޖައްސާފައެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާގެ އެތެރޭގެ އުދުހުމެއްގައި އުޅުނު ބަޓިކްއެއާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ތިބި ދެޕައިލެޓުންނަށް ދަތުރުމަތީ ނިދުމުގެ ސަބަބުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ޖެނުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު ހިގި ހާދިސާއެއްނަމަވެސް ޚަބަރުތަކަށް އަރާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

އެދުވަހު އިންޑޮނީޝިޔާގެ ސުލަވޭސީ އިން ފުރައިގެން ވެރިރަށް ޖަކާޓާއަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓުފުރިތާ ބައިގަޑިއިރެއްހާއިރު ފަހުން ޕައިލެޓް އަރާމުކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެ ކޯޕައިލެޓާ ބޯޓު ހަވާލު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޕައިލެޓަށް ވެސް އިރުކޮޅަކުން ނިދިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ކޯޕައިލެޓަށް ނިދެން ދިމާވީ އެއްމަސްވީ އެއްމާބަނޑު ދެބެން ބެލުމުގައި އަންހެނުންނަށް އެހީވާން ޖެހުމުން ވަރުބަލިވެގެން ކަމަށް އޭނާބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ޖަކާޓާގެ އެއާޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލުން ބޯޓާގުޅުމުން ޖަވާބެއް ނުލިބި ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ދިޔަކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އެހާހަމައިން ޕައިލެޓަށް ހޭލެވިގެން ބެލިއިރު ކޯޕައިލެޓްވެސް އިނީނިދާފައެވެ. އަދި ބޯޓު ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަތުރު ކުރަންވީ މަގުން ކައްސާލާފައެވެ. އެއަށް ފަހު ޖަކާޓާގެ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދީ ޕައިލެޓްވަނީ ސަލާމަތުން ބޯޓު ޖައްސާފައެވެ.

މިހާދިސާއަށް ފަހު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޕައިލެޓާ 29 އަހަރުގެ ކޯޕައިލެޓް މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. ފުރުމުގެ ކުރިން އާދައިގެ މަތިން ހެދި މެޑިކަލް ޓެސްޓުން ދައްކާފައިވަނީ ދެމީހުންވެސް ބޯޓުދުއްވަން ފިޓް ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް