ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:56
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕުލިސިޗް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕުލިސިޗް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އޭސީ މިލާން މޮޅު ކޮށްދިނީ ޕުލިސިޗް
މިހާތަނަށް ކުޅުނު 28 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން މިލާން އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެމްޕޮލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އޭސީ މިލާނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއްޖެ އެވެ.

މިލާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ.

މެޗުގައި މިލާނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ. މެޗުން މިލާން މޮޅުވީ، ފުރަތަމަ ހާފުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ނޯހް އޮކާފޯ އެވެ. މެޗުގައި މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮލީވިއޭ ޖިރޫޑް ކުޅެން ނިކުތީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ޖިރޫޑަށް ވަނީ މިލާނަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދޭން ވެސް ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު މިލާން އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 28 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. މިލާނަށް ދެން އޮންނާނީ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗެވެ. މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އެ މެޗަށްފަހު، ލީގުގައި މިލާނުން ވެރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް