ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:57
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސެލްޓަ ވީގޯ ބަލިކޮށް، ރެއާލުން ލީޑުގައި ކުރިއަށް
 
މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވެހުގެ ރޭ ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ތިން ލަނޑު ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގައި ރެއާލަށް ޖެހުނީ ދެ ލަނޑެވެ. އަނެއް ދެ ލަނޑަކީ ސެލްޓަ ވީގޯގެ ކުޅުންތެރިން އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ ހާފުގައި، ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑަކީ ސެލްޓަ ވީގޯގެ ގޯލު ކީޕަރު ވިސެންޓޭ ގުއާޓީ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 88 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ކާލޮސް ޑޮމިންގުއޭޒް އަތުންް ވެސް ވަނީ ބައި ކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަދެފަ އެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ އާޑާ ގުލާ އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން ނިކުތީ ވެސް ބެންޗުންނެވެ.

މޮޅާއެކު ރެއާލުން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 28 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 69 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ޖިރޯނާ އަށް ލިބެނީ 62 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 61 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް