ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:59
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް، ޓޮޓެންހަމުން އުންމީދުގައި
 
ޓޮޓެންހަމުން ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ޓޮޓެންހަމުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ.

ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެސްޓަން ވިލާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޓޮޓެންހަމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ލަނޑު ވެސް ޖެހީ، ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ، ޖޭމްސް މެޑިސަން އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބްރެނަން ޖޯންސަން އެވެ. މެޗުގައި އެސްޓަން ވިލާ އަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެއްކީ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޯން މެކް ގިން އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ.

މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ފަހު ދެ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކޮރެއާގެ ސޮން ހެއުން މިން އެވެ. އެ ޓީމުގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ޓިމޯ ވާނާ އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން ނިކުތީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބެންޗުންނެވެ.

މޮޅާއެކު ޓޮޓެންހަމުން ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށްވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން، ހަތަރު ވަނައިގައި އެސްޓަން ވިލާ އަށް ލިބެނީ 55 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް