ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 13:43
އިންޓަ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަސްލާނީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އިންޓަ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަސްލާނީ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އިންޓަ އިން 15 ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި
 
އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 72 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޖެނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އިންޓަ މިލާނުން އެއް ވަނައިގައި 15 ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންޓަގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގަައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. އިންޓަ އަކީ މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެމުން އަންނަ ޓީމެވެ.

މެޗުގައި އިންޓަ އިން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޓަ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްރިސްޓަން އަސްލާނީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން އިންޓަ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ސަންޗޭޒް އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖެނޯގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޔޯހާން ވަޒްކުއޭޒް އެވެ.

މޮޅާއެކު އިންޓަ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 72 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބެނީ 57 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ޓީމުގެ ދެ މެދުގައި 15 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އޮތްއިރު، މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ވެސް އިންޓަ އެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި އެ ޓީމު ބަލިވެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް