ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 08:58
ބެން ވައިޓް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑާއެކު
ބެން ވައިޓް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑާއެކު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް އަށް 6 ލަނޑުގެ މޮޅެއް
 
ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވީ 6-0 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން އާސެނަލް އިން ހަ ލަނޑުގެ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

6-0 ން އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެއެވެ. މެޗުގައި ލަނޑުތައް ޖެހީ ތަފާތު ހަ ކުޅުންތެރިން ނެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑް ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑެވެ. 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑަކީ ބައިގޯލެކެވެ. އެއީ ޝެފީލްޛްގެ ޖޭޑަން ބޯގަލް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ޖެހީ މާޓިނެލީ އެވެ. 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކައި ހަވަރޓްޒް އެވެ. ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން އާސެނަލް އިން ފަސްވަނަ ލަނޑެއް ވެސް ޖެހި އެވެ. ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޑެކްލަން ރައިސް އެވެ. ހަ ވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ޖެހީ ބެން ވައިޓް އެވެ.

މޮޅާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކު ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 62 ޕޮއިންޓް ގައެވެ. އާސެނަލް 61 ޕޮއިންޓްގައެވެ. އަދި އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 63 ޕޮއިންޓް ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް