ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 08:31
ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ޣައްޒާގައި ދަނީ ގެއްލެމުން
ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ޣައްޒާގައި ދަނީ ގެއްލެމުން
އަނަދޮލޫ
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޑީ-8 އިން ގޮވާލުން
ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޑީ-8 ގެ ވެރިޔާ ގޮވާލައްވައިފި
 
ޑީ-8 ބްލޮކްގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝް، މިސްރު، އިންޑޮނޭޝިއާ، އީރާން، މެލޭޝިއާ، ނައިޖީރިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި ތުރުކީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށޭ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ޑީ-8 އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެރިޔާ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އަންތާލިއާ ޑިޕްލޮމަސީ ފޯރަމްގެ ހަވާސާގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިމާމް އިސިއާކާ އަބްދުލްޤާދިރު އަނާޑޯލު އެޖެންސީއަށް ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ހާދިސާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިމާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި އަދި ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓް އިމާމް ޤާދިރު ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހޫނުވެ، ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ގެނައުމަށް ޑީ-8 ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ވެސް ގޮވާލައިފާ ކަމަށެވެ.

ޑީ-8 ބްލޮކްގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝް، މިސްރު، އިންޑޮނޭޝިއާ، އީރާން، މެލޭޝިއާ، ނައިޖީރިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި ތުރުކީއެވެ. ޖަކާޓާގައި ހުންނަ އެ ޖަމިއްޔާގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ އަމާޒަކީ މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ.

އިމާމު ވަނީ މިއަހަރު ތުރުކީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންޓަލިއާ ޑިޕްލޮމަސީ ފޯރަމަކީ އެހެން ބޮޑެތި ސަމިޓްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުހިންމު ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފޯރަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑީ-8 ގެ ލީޑާޝިޕާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ވިޔަފާރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިބައުންޑްވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޣައްޒާއަށް އަރައިގަތުމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފަ އެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ވަގުތީ ހުކުމާ ހިލާފަށް އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 30،410 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި 71،700 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އާބާދީ، ހާއްސަކޮށް ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައި، ޣައްޒާއަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް