ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 06:02
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ފިލް ފޮޑެން
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ފިލް ފޮޑެން
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ބޮޑެތި މެޗުތަކުގައި ވިދާލުމަކީ އަމާޒެއް، އެކަން ކުރެވޭ: ފޮޑެން
 
ފަހަތުން އަރައި ސިޓީން ޔުނައިޓެޑު ބަލި ކުރި މެޗުގައި، ފޮޑެން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފައި

އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ބޮޑެތި މެޗުތަކުގައި ވިދާލުން ކަމަށް، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލް ފޮޑެން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީން، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. ފަހަތުން އަރައި ސިޓީން ޔުނައިޓެޑު ބަލި ކުރި މެޗުގައި، ފޮޑެން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފޮޑެން ބުނީ، އޭނާގެ އަމާޒަކީ ބޮޑެތި މެޗުތަކުގައި ވިދާލުން ކަމަށާއި، އެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފޮޑެން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މި ސީޒަންގައި ސިޓީން ކުޅެމުން އަންނަ މެޗުތަކުގައި އޭނާ އަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން އެކަން ސާބިތު ވެސް ވާނެ އެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށް ވެސް ފޮޑެން ބުންޏެވެ. ފޮޑެން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ސިޓީގައި އޭނާ އަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ވެސް ލިބެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ހިތްވަރާއެކު، ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ސިޓީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަކީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް ކޮން ކަހަލަ މެޗެއްކަން އޭނާ އަށް އިޙުސާސްވާ ކަމަށާއި، އެ މެޗުގައި އޭނާ އަށް މޮޅަށް ކުޅެވުމުން އުފާވާ ކަމަށް ވެސް ފޮޑެން ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދު ވެސް ސިޓީގައި މޮޅުވުމަކީ، ވަރަށް ތަފާތު އިޙުސާސް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، މޮޅުވުމުގެ ރޫޙުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ފޮޑެން އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ސިޓީ އަށް 257 މެޗު ކުޅެދީ 78 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި އޭނަ ވަނީ ސިޓީ އަށް 39 މެޗުން 18 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ސިޓީގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެންމެ އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ފޮޑެން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް