ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:58
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނަޕޯލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނަޕޯލީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ފަހު ވަގުތު ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި
 
މޮޅާއެކު ނަޕޯލީ އޮތީ މިހާތަނަަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތް ވަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ފަހު ވަގުތު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނަޕޯލީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ނަޕޯލީން ކުރި ހޯދީ، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނަަޕޯލީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 42 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަޕޯލީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްވިޗާ ކްވަރަޝްކޭލިއާ އެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި، މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ފެޑެރިކޯ ޗިއެސާ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ނަޕޯލީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ނަޕޯލީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ވިކްޓާ އޮސިމްހެން ފޮނުވާލި ބޯޅަ، ރީބައުންސަށް އައި ވަގުތު ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ގިއާކޮމޯ ރަސްޕަޑޯރީ އެވެ.

މޮޅާއެކު ނަޕޯލީ އޮތީ މިހާތަނަަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތް ވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި ޔުވެންޓަސް އޮތީ، 27 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާއެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އިންޓަ މިލާން އޮތީ، ޔުވެންޓަސް އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން 69 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް