ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 14:01
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިޙު
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
 
ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ މަޖިލިސް 20 ގެ ކެމްޕޭނަށް
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރ، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ޕާޓީގެ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެއާޕޯޓުން ދަރަވަންދޫގެ ކެމްޕޭނު ޓީމު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ މަޖިލިސް 20 ގެ ކެމްޕޭނަށެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕާޓީއަކުން އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ނުކުންނަނީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި