ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:58
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ސަބަބު އީސީގެ ރައީސް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވައިފި
 
އިންތިޚާބު ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު
 
އޭޕްރިލް 21ގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ، އެއީ ރޯދަމަސް ނިމިގެން 10 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު ލިބޭ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށްވާތީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 21 އޭޕްރީލް 2024ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ސަބަބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އާދިއްތަ ދުވަހެއްގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އީސީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ. ފަހަކަށްއައިސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ހުރިހާ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަމުންދަނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށާއި، އާދިއްތަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮން މަގުސަދެއްގައި ކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން އެދިފައިވެއެވެ.

އީސީއަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ފުއާދު ވިދާޅުވީ، އޭޕްރިލް މަހުގެ 21ގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ، އެއީ ރޯދަމަސް ނިމިގެން 10 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު ލިބޭ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް ލަސްކޮށްފިނަމަ، ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް، މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް އުވުމުގެ އެއް މަސް ދުވަސް ކުރިން އައު މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 21ގައި ބާއްވަން އީސީން ނިންމާފައިވަނީ ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުން މަނާވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ބިލު، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިންތިޚާބު ލަސްވުމާ ގުޅިގެން އީސީން ބުނެފައިވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށާ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް އިތުރު 3 ދުވަސް ދޭނެކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު ފަސްކުރުމުން 560 ޒުވާނުންނަށް އަލަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އިތުރަށް ލިބިގެންދާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް 80 އާއި 70 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: އީސީ
"ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ"
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ތޯހާ އައްޔަންކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި