ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:38
ރަޝިޔާ ގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ރަޝިޔާ ގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިނަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފިނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ: ޕޫޓިން
 
ރަޝިޔާގެ އެންމެ މަތީ އެލީޓުންނާ ބައްދަލް ކުރައްވާ ޕޫޓިން ދެއްވި ތަގްރީރަކީ މާރޗް 17 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް ގެ ކުރިން ދެއްވި އެންމެ މުހިންމު ތަގްރީރެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަޔަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފި ނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްފެށިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ދެއްވައިފިއެވެ. ހުޅަގުން އެކަން ކުރަންވާނީ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފެށުނަސް ވަރިހަމަ ކޮށްގެން ކަމަށާ، ރަޝިޔާގެ ކިބައިގައި ހުޅަގުގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވެވޭފަދަ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރު އެބަހުރިކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެއްވާ ސްޓޭޓް އޮފްދި ނޭޝަން އެޑްރެސްގައި ބުރާސްފަތިދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕޫޓިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަފެށީ ރަޝިޔާއިން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހުޅަނގުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރަޝިޔާ ބަލިކަށިކޮށްލުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހުޅަނގުން ކަންތައް ކުރާގޮތަކުން ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް  ފެށުން ގާތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

ހުޅަނގުން ސިފައިން ފޮނުވާ ވާހަކަ ޕޫޓިން މިދެއްކެވީ ފަރަންސޭސި ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޯން ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މެކްރޯން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިނަށް ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމުގައެވެ. މެކްރޯން މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެތައް ޔޫރަޕިއަން ލީޑަރުންނެއް ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ހުޅަނގުން މިހާރު ކަންތައްތައް ކުރަމުން އެދާގޮތުން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާއެކު ހަނގުރާމަ ފުޅާވެ މުޅިދުނިޔެއަށް އެކަމުގެ ނުރައްކާއެބައޮތް ކަމަށާ އެފަދަ ހަނގުރާމައެއް ފެށިއްޖެ ނަމަ މުޅި ސިވިލިޒޭޝަން ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަން އެމީހުންނަށް ނޭގެނީތޯ ޕޫޓިން ސުވާލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ހުޅަގުގެ ޓާގެޓް ތަކަށް ފޯރާވަރުގެ ހަތިޔާރު ރަޝިޔާއަށްވެސް ލިބިފައިވާކަން އެމީހުންވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ އެންމެ މަތީ އެލީޓުންނާ ބައްދަލް ކުރައްވާ ޕޫޓިން ދެއްވި ތަގްރީރަކީ މާރޗް 17 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބް ގެ ކުރިން ދެއްވި އެންމެ މުހިންމު ތަގްރީރެވެ. މިއިންތިޚާންބު ބޮޑު އަޤްލަބިއްޔަތަކުން ޕޫޓިން ކާބިޔާބް ކުރައްވާ ފަސްވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ. މިހެންވެއްޖެނަމަ 2030 ގެ ނިޔަލަށްވެސް ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާނީ ޕޫޓިންއެވެ.

ޕޫޓިންގެ ތަގްރީރުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިން ހަގުރާމައިގައި ރަޝިޔާ އަސްކަރިއްޔާއިން އަދާކުރަމުންދާ ދައުރަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަނގުރާމަޔަށް ދެއަހަރުވީއިރު ރަޝިޔާސިފައިން  ކާމިޔާބް ހޯދަމުންދާކަމަށާ އެމީހުންގެ ފައިތިލަތައް ހުރީ ބިމުގައި ގަދަޔަށް ހިއްޕާލާފަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
33%
50%
17%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް