ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 21:06
ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކަށްފަހު އިސްރާއީލުން ރައްދުދެނީ
ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކަށްފަހު އިސްރާއީލުން ރައްދުދެނީ
ރޮއިޓާސް
ހަމާސްގެ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުން އުތުރު އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށް ހަމާސްއިން ބުނެފި
 
އިއްޒުއްދީން އަލް ގަސަމް ބްރިގޭޑްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ދެ ސައިޓަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް

ލުބުނާނުގެ ދެކުނުން އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައި ވާކަމަށް، ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ އަސްކަރީ ގޮފިން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތާ ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން، ހަމާސްގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހިޒްބުﷲއާ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަގޮތަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، ލުބުނާނުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު ހަމަލާތައް ދެމުން ގެންދެއެވެ.

ހަމާސްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ގޮފި ކަމަށްވާ އިއްޒުއްދީން އަލް ގަސަމް ބްރިގޭޑްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ދެ ސައިޓަކަށް "ގްރޭޑް ރޮކެޓް"ގެ ދެ ބެރޭޖުން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ލުބުނާނުގެ ދެކުނުން މި ހަމަލާ ދީފައި މިވަނީ ޣައްޒާގައި އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓުން ހިންގި ޖަރީމާތަކާއި، ދެކުނުގެ އަވަށްތަކުގައި ޝަހީދުވި ލީޑަރުންނާއި އެމީހުންގެ އަޚުން ޝަހީދުކޮށްލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ލުބުނާނުން އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާލި ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް ރޮކެޓް ދެނެގަނެވިފައި ވާކަމަށާއި، އުތުރު އިސްރާއީލުގެ ކިރިޔަތު ޝްމޯނާ ސަރަހައްދުގައި ރޮކެޓް ހަމަލާގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްރާއީލްގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ވަރަށް ގިނަ ރޮކެޓްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހުއްޓުވާފައި ވާކަމަށާއި އެ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ލުބުނާނަށް ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން، ކިރްޔަތު ޝްމޯނާ ސަރަހައްދުގައި މުދަލަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭއެފްޕީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި ހަމަލާތަކުގައި ލުބުނާނުގެ މަދުވެގެން 284 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ ހިޒްބުﷲ ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ 24 ހަނގުރާމަވެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން 10 ސިފައިންނާއި އާންމުންގެ ހަ މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް