ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:53
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަދި ކެވިން ޑި ބްރޭނާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަދި ކެވިން ޑި ބްރޭނާ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ގާޑިއޯލާ އެދެނީ ޑި ބްރޭނާ ސިޓީގައި ހުންނަން، ސައުދީގެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޭނގޭ!
 
އެންމެ ފަހުން ސިޓީ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަަލަށް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ، އެ ކުލަބުގައި ހުންނަން އެދޭ ކަމަށް ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ މިހެން ބުނީ ޑި ބްރޭނާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އެންމެ ފަހުން ސިޓީ އާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަަލަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ސިޓީ އިން އޭނާ އާއެކު ރަސްމީ ގޮތެއްގައި އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ޑި ބްރޭނާ ސިޓީގައި މަޑުކުރަން އެދޭ ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާޑިއޯލާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޑި ބްރޭނާ އެވެ. އެ ނިންމުން އޭނާ ނިންމާނީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ އޭނާއާ ދައްކާނީ ކުލަބުން ކަމަށް ވެސް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޑި ބްރޭނާ އަށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބެއްގެ ހުށަހެޅުން އޮތް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އެ ސުވާލު ކުރަން ޖެހޭނީ ޑި ބްރޭނާއާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑި ބްރޭނާ އަށް ސައުދީގެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތްކަން އޭނާ އަށް އެނގިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ކޮންމެ ގޮތެއްވީ ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ޑި ބްރޭނާ ސިޓީގައި ހުންނަން ކަމަށެވެ.

ވުލްވްސްބާގް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު ސިޓީ އަށް ބަދަލުވެ ޑި ބްރޭނާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. އެ ކުލަބުގެ މެދު ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސްް ޑި ބްރޭނާ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނެ އެވެ. ޑި ބްރޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ސިޓީ އަށް ކުޅެދިން 367 މެޗުގައި 98 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް