ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:05
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިންގެ ލޯގޯ
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިންގެ ލޯގޯ
އެމްޑީޕީ
މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
 
މިއީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެން ފެށުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް
 
ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 8:30 ގައި އާޓިފިޝިއަލް ބީޗްގައި

'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާއަކީ ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފްކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެކެވެ.

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކުލަވާލި ޝިއާރަކީ "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" މިއެވެ.

ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 8:30 ގައި އާޓިފިޝިއަލް ބީޗްގައެވެ.

މި ޖަލްސާފައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ބައެއް މެންބަރުން މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ކެންޑިޑޭޓުން އިގްރާރު އިއްވުމާއި، 'ކީއްވެ ހަމަ މަގަށް' ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެއްކުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު