ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:11
ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެލްއަވީވްގައިކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއެއް ފުލުހުން ރޫޅާލަނީ
ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެލްއަވީވްގައިކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއެއް ފުލުހުން ރޫޅާލަނީ
ޔޫރޯނިއުސް
ސުލުހައިގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ދިޔުން
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ އިންޒާރުތަކާ އެކުވެސް، ރަފަޙްގައި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އަދިވެސް ނަތަންޔާހޫ އަންނަނީ ބުނަމުން

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފާސްކުރީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި ޣައްޒާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުން އެނބުރި ގައުމަށް ގެނައުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިސްރާއީލްގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމެއް ގަތަރަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

މިފަދަ މަޝްވަރާތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ޕެރިހުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވީ އެމެރިކާ، ގަތަރު އަދި މިސްރުގެ އޮފިޝަލުންނެވެ.

އިސްރާއީލާއި ހަމާސް އާ ދެމެދު ސުލުހަކުރުމުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރަމުން އަންނަ ގަތަރާ އެކު ހަރަކާތްތެރިވާ މިސްރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓްގައި، އިސްރާއީލުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީން މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އިސްރާއީލުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 40 އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނަން ހާމަނުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިސްރުގެ އޮފިޝަލް ވަނީ ހަނގުރާމަ ހަ ހަފުތާއަށް މެދުކަނޑާލަން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެހީދޭ އެތައް ސަތޭކަ ޓްރަކްތަކެއް ޣައްޒާއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ވަށާލާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް ވެސް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ސުލުހައިގެ ވާހަކަތައް މެދުކެނޑުމުން ވެސް މަޝްވަރާތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ދެ ފަރާތުން އަނެއްކާވެސް އެއްބަސްވެފައި ވަނީ، އިތުރު ރަހީނުން ދޫކޮށްލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ.

ނަމަވެސް މި ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކާއެކު ވެސް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ރަފަޙްގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލް އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލް ސްޓާފް ހަރްޒީ ހަލެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ، ރަފަޙްގެ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތައް އައިޑީއެފްގެ ސިފައިން އަލުން ބައްލާނެ ކަމަށާއި އެ މީހުން ރަހީނުކުރި މީހުންނާއި ހަމާސްގެ ލީޑަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 30،000ން މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އަދި 70،000 އާ ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް