ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 16:00
ލ. ގަން
ލ. ގަން
-
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ލ. ގަމުން ފެނިއްޖެ
 
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ލ. ގަމު ގޮނޑުދޮށުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ޚަބަރު ހުސްވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ މަތިމަރަދޫ ފޮއްތޭ ހުޓުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށުން ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:15 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައި ވާކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުން ދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް