ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 13:36
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް
ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 2 މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
 
އެކަކަށް ވޯޑުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން
 
މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ތިން މީހަކު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި

ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ތިން މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަކަށް ވޯޑުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަަމަށެވެ.

ވިލިމާލެ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސްއާ ދިމާއިން ކަނޑު މަތީގައި ދެ ލޯންޗު ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ހިނގިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 7:48 ގައެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓުގައި ޖުމްލަ 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެފްކޮންސްގެ 10 މީހުންނާއި އަނަންތާރާ 3 ލޯންޗުގެ ތިން މީހަކު ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި މެރިން ޕޮލިސް ހަރަކާތްތެރިވެ، ހާދިސާ ތަހުގީގުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް