ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 20:57
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފައިވާ ސަރަހައްދެއް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ކޮށްލައިފައިވާ ސަރަހައްދެއް
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާ ހަލާކުކޮށްލުމުން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ މިނިސްޓަރަކު ބުނެފި
 
އިސްރާއީލުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 29،410 މީހުން ވަނީ ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވެފައި

ޣައްޒާ ހަލާކުކޮށްލުމުން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް، އިސްރާއީލު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އީކުއަލިޓީ، މޭ ގޯލާން ބުނީ ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ގެއްލުންތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ސެނެޓް (އިސްރާއީލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް)އިން ބޭއްވި ސެޝަނެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޯލާން ވަނީ، ހަމާސްގެ ލީޑަރު ޔަހްޔާ ސިންވާރުގެ ބޯ ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ.

އައިޑީއެފް (އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ) ސިފައިން ސިންވާރާއި އޭނާގެ ޓެރަރިސްޓުން ހިފައި ޖަލުގެ ގޮޅިތަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ޣައްޒާއިން އެ އެންމެން ހުސްކުރާތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ޣައްޒާގެ ހަލާކުތަކާމެދު އަމިއްލައަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި، މީގެ 80 އަހަރު ފަހުންވެސް ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ޔަހޫދީން ކުރި ކަންތައް އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔައިދޭނެ ކަމަށް، އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި އެ މިނިސްޓަރު ބުނެފައިވެއެވެ.  

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާގައި އިސްރާއީލުން ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އެއްހާ މީހުން މަރުވިކަމަށް ތެލް އަވީވުން ބުނި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް މެދުނުކެނޑި ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 29،410 މީހުން ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 70،000 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.ން ބުނެއެވެ.

1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ޝަރުއީ އިދާރާ ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ތެލްއަވީވަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް