ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 09:41
ޕޯޓޯގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ކޮންސެއިސާއޯ
ޕޯޓޯގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ކޮންސެއިސާއޯ
ރޮއިޓާސް
ޕޯޓޯ
އާސެނަލް އަތުން ލިބުނު މޮޅާއެކު، ކަންސެއިސާއޯ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް!
 
ޚާއްސަކޮށް ޕޯޓޯގެ ޑިފެންސްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފައި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިބުނު މޮޅާއެކު، ޕޯޓޯގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ކޮންސެއިސާއޯ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޕޯޓޯގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޕޯޓޯ އިން ލަނޑު ޖެހީ ވެސް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެ މެޗަށް ފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޮންސެއިސާއޯ ބުނީ، މުޅި މެޗަށް ބަލާއިރު ވެސް އޭނާގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަަމަށެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމާއި ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އާސެނަލް ކަހަލަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ހޯދުނީ މުހިންމު އަދި ބޮޑު މޮޅެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ޕޯޓޯގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އިދިކޮޅަށް ކުޅެން އޮންނަ ޓީމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނާނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތާއި، އެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ނެގޭނެ ފައިދާތައް ވެސް ޕޯޓޯގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ދެނެ ގަންނާނެ ކަމުގައި ކަންސެއިސާއޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޕޯޓޯގެ ޑިފެންސްގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އާސެނަލަށް މެޗުގައި ރަނގަޅު އެޓޭކެއް ކުރެވުނަ ނުދީ، ޕޯޓޯގެ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

އިތުރަށް ކޮންސެއިސާއޯ ބުނީ، ފުރަތަމަ ލެގައި ހިނގައި ދިޔަ ކަންތައް ހަނދާން ނައްތާލުމަށްފަހު، ދެން ވިސްނަން ޖެހޭނީ އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާސެނަލުން ވެސް އެ މެޗަށް ނިކުންނާނީ އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ކަމަށާއި، ޕޯޓޯ އިން ވެސް އެ ޓީމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް