ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:50
ޕޯޓޯގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ކޮންސެއިސާއޯ
ޕޯޓޯގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ކޮންސެއިސާއޯ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންްސް ލީގު
އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ޕޯޓޯގެ ހަމައެކަނި ވިސްނުމަކީ މޮޅުވުން
 
އޭނާ ބުނީ، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ސިކުނޑީގައި ހަމައެކަނި އޮތީ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ޕޯޓޯގެ ހަމައެކަނި ވިސްނުމަކީ މޮޅުވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސާޖިއޯ ކޮންސެއިސާއޯ ބުނެފި އެވެ.

ޕޯޓޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޮންސެއިސާއޯ ބުނީ، މެޗުން ބޭނުން ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެސް އެ މަގުން ކަމަަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗު އެއްވަރުވުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ދެކެމުން އައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެއީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ނެތް ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ބުރާއި ހަމައަށް އަންނައިރު، އެކަން އެގޮތަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ސިކުނޑީގައި ހަމައެކަނި އޮތީ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަށެވެ. އެ ނޫން އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އާސެނަލަކީ ވެސް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އާސެނަލް މެޗުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، އެގޮތަށް ދެކިގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕޯޓޯގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް