ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:10
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ރައީސް އޮފީސް
ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރުން
ރާއްޖެއަށް 2 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ 3 މަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
 
ހަގީގަތުގައި މިއީ ކޮވިޑްގެ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު ރޭވުންތެރި މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ
 
މިއަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް 2 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައި ގޮސްފައި ވުމަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮވިޑުގެ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު ރޭވުންތެރި މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާކަމަށް ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބުގައި އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޖަލްސާއަށް ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވާހަކައިގައި ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް 2 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިއީ 3 މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއް ނޫންކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ހަގީގަތުގައި މިއީ ކޮވިޑްގެ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވުނު ރޭވުންތެރި މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް